Så här utnyttjar du mångfald på arbetsplatsen

Senast uppdaterad den 22 januari 2021

mångfald är inte bara en övergående trend eller ett företags surrord. Det är en viktig faktor som skiljer produktiva och lönsamma företag från de som ignorerar detta viktiga element i en framgångsrik företagsmiljö.

företag som uppskattar och firar mångfald bland sina anställda tycker att innovation är vanligare och produktivitetsvinsterna är mer varaktiga.

företagsledare bör konsekvent bedöma nivåerna av mångfald på sin arbetsplats. Detta inkluderar raser, etniciteter, kön, och bakgrunder. Dessa ansträngningar att omfamna mångfald på arbetsplatsen kommer att skapa en miljö där innovation, samarbete och kreativitet kan frodas.

nedan kommer du att lära dig mer om hur du kan omfamna mångfald på arbetsplatsen och skörda de många fördelarna:

Innehållsförteckning

erkänner ett Gap mellan ledning och anställdas uppfattningar om mångfald

 digital marketing company firar projekt

digital marknadsföring företag firar projekt

en anledning till att vissa företag blir självbelåtna är att de inte inser att ledning och anställda kommer att ha olika perspektiv på mångfald.

ledningen kanske tror att de aktivt omfamnar mångfald, men de anställda kan ha något annat att säga. Det är därför det är viktigt för ledningen att söka feedback från anställda – det håller alla på samma sida.

som företag vill du förhindra den alltför vanliga kopplingen mellan medarbetare och ledning när det gäller mångfald på arbetsplatsen. Det borde vara en prioritet, även om många inte ser det så.

detta kan göras genom att hålla kommunikationen öppen hela tiden. Genomföra undersökningar – dessa kan vara anonyma om det behövs. Ställ frågor och berätta för dem att din dörr är öppen för förslag och feedback hela tiden. Se till att de vet att frågan är viktig för dig.

att se bortom siffrorna för att utvärdera medarbetarengagemang

att ha en viss andel anställda som representerar olika bakgrunder, raser, etniciteter och kön är bara det första steget mot att prioritera mångfald i ett företag.

du måste utvärdera det faktiska engagemanget och inkluderingen av anställda från alla bakgrunder i alla aspekter av företagets verksamhet. Detta är den verkliga nyckeln till att utnyttja mångfalden på arbetsplatsen.

medarbetarengagemang är avgörande för framgången för alla organisationer. Mycket engagerade medarbetare är personligen och känslomässigt investerade i det arbete de gör. De bryr sig om resultat och de uppmärksammar hur det bidrar till företagets uppdrag.

ett sätt att hjälpa till att engagera alla anställda är att identifiera och åtgärda eventuella kommunikationsbarriärer som kan hålla vissa människor tillbaka. Luckor i kommunikationen kan hindra människor från att delta meningsfullt i sitt arbete och förstå feedback.

att erkänna och omfamna kulturella skillnader i kommunikationsstilar är en viktig del av att uppmuntra anställda att luta sig in på jobbet.

upprättande av en kultur av anställdas Retention

 arbetare inom ett företags företagskontor

arbetare inom ett företags företagskontor

människor märker när deras kamrater eller handledare lämnar företaget, särskilt när personalomsättningen är hög. Detta kan ha en negativ inverkan på moralen och kan få anställda att flytta fokus. De kommer att vara mer benägna att bedriva andra karriärmöjligheter istället för att fokusera på sitt engagemang för organisationen.

detta gäller särskilt om anställda med olika bakgrund inte kan se en framtid för sig själva på företaget. Brist på mångfald i företagsledarskap skickar ett meddelande till vissa att framsteg inte kommer att vara tillgängliga för dem. Detta kommer också att få dem att leta någon annanstans.

var medveten om att främja anställda med olika bakgrund till ledarskap inom företaget. Detta kommunicerar till alla att det finns gott om möjligheter till rörlighet uppåt.

när detta händer kommer anställda med olika bakgrund att modellera mönster av Chefer inom sitt eget företag som steg genom ledningarna och ser dem som potentiella mentorer.

förutom att förbättra den totala medarbetarnöjdheten och produktiviteten kan minskad personalomsättning hjälpa ett företags resultat. Att förbättra personalretentionen innebär att företag har lägre administrativa kostnader och färre personalfrågor att hantera.

det gör det också möjligt för anställda och ledning att förbli fokuserade på sina projekt istället för att spendera tid på att rekrytera och utbilda nya anställda för att ersätta de som lämnade.

skapa möjligheter för anställda att ansluta

för att få ut det mesta av den kreativa potentialen på din mångsidiga arbetsplats behöver anställda möjligheter att engagera sig och interagera med varandra. Att samla olika avdelningar ibland säkerställer att alla på arbetsplatsen upplever fördelarna med att samarbeta.

att integrera en kort teambuilding-aktivitet i företagsmöten är ett bra ställe att börja. Till exempel kan du få alla att slutföra en berättelse.

ett annat sätt för anställda att uppskatta mångfalden på hela sin arbetsplats är att skapa affinitetsgrupper för anställda med liknande bakgrund.

detta visar att företagsledare stöder initiativ för att omfamna anställda med alla bakgrunder. Det berättar också för dem att deras unika förmågor och perspektiv är värdefulla för arbetsplatsen.

slutligen ger det dem möjlighet att omfamna sin unika och ger en bekväm miljö för dem att diskutera utmaningar och navigera kulturella skillnader.

den nedersta raden på omfamna mångfald på arbetsplatsen

 två kvinnor diskuterar företagets politik

två kvinnor som diskuterar företagspolicyer

företag kan utnyttja sin arbetskrafts fulla potential genom att främja mångfald. Att attrahera och behålla anställda med olika bakgrund är bara det första steget i att bygga och stärka en mångsidig arbetskraft.

ett åtagande att skapa en mångsidig arbetsplats och omfamna skillnader är ett pågående projekt som kräver konsekventa bedömningar av ett företags framsteg.

företagsledare måste aktivt skapa möjligheter för anställda med olika bakgrund att klättra på företagsstegen och delta i alla aspekter av företagets verksamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.