Office ofInformation Technology

mål 2: Hävstångsdata

förbättra åtkomst, användbarhet, säkerhet och utnyttjande av dataresurser för att främja forskning och beslutsfattande.

motivering:

Data är en nyckelkomponent för framtida lärande, forskning och beslutsfattande. Data måste vara lättillgängliga för en mångfald av användare för att förbättra alla aspekter av universitetsuppdraget. Verktyg för analys, delning och visualisering kommer att förbättra upplevelsen och framgången för alla användare. Som en ovärderlig resurs måste data vara säkra, upptäckbara och bevarade för att underlätta lämplig tillgänglighet.

strategier:

2.1 ger en robust datahantering cyberinfrastruktur.

tillhandahålla programvara, tillräcklig lagring och beräkningskapacitet för utbudet av nuvarande och nya campusbehov. Skapa policyer för att lagra, kurera, bevara, inta, skydda, komma åt och kassera data över data livscykler.

2.2 distribuera verktyg för dataanalys.

adressera de olika universitetets akademiska, forsknings-och affärsbehov. Tillhandahålla lämpliga utbildnings -, konsult-och analysverktyg för intressenter för att känna igen och extrahera användbara sammankopplingar från tillgängliga data.

2.3 uppnå erkänt ledarskap i databaserat beslutsfattande.

dela bästa praxis och nya metoder i analys, både internt och externt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.