Cite denna artikel

Abstract

en studie genomfördes av hypofys-testikelaxelns svar på två olika administreringssätt av luteiniserande hormonfrisättande hormon (LHRH) analog ici 118630 (Zoladex) hos patienter med prostatacancer. Analogen gavs genom kontinuerlig infusion till fyra tidigare obehandlade patienter med prostatacancer i 60 dagar (Grupp 1). Därefter fick ytterligare fyra patienter en depotformulering av samma analog genom subkutan injektion en gång var 28: e dag (Grupp 2). Båda administreringsmetoderna gav liknande, framgångsrik undertryckning av luteiniserande hormon (LH) associerat med en minskning av testosteron till kastratkoncentrationer. Median basala testosteronkoncentrationer före behandling i Grupp 1 och 2 var 20, 6 respektive 14, 1 nmol/l (5, 94 respektive 4, 07 ng/ml); dessa reducerades till 1, 4 och 1, 1 nmol/L (0, 40 och 0, 32 ng/ml) inom fyra veckor efter behandlingsstart. Median basal LH-koncentration i Grupp 1 och 2 var 7, 9 respektive 16, 6 IE/L, vilka undertrycktes till 2, 6 och 2, 4 IE/L med fyra veckor. Undertryckandet av LH och testosteron upprätthölls med kontinuerlig subkutan infusion i upp till 60 dagar i Grupp 1 och genom efterföljande injektioner av depån var 28: e dag i Grupp 2. Användningen av en depåberedning av en LHRH-analog för att undertrycka gonadotropin och könshormonsekretion ger bekvämligheten med en gång i månaden injektioner när LHRH-analoger krävs för långvarig behandling av äldre patienter med prostatacancer och barn med äldre pubertet.

Publisher Information

Vision – att vara världens ledande och mest pålitliga leverantör av information och tjänster som kommer att göra en verklig skillnad i klinisk praxis och förbättra resultaten för patienter. Uppdrag-att leda debatten om hälso-och sjukvård och att leverera innovativ, användbar evidensbaserad kunskap, bästa praxis och lärande till läkare, andra vårdpersonal, forskare och patienter när och var de behöver det.Vi publicerar ett antal tidskrifter som täcker stora specialiteter och ett växande antal onlineprodukter för läkare och patienter. Kontinuerlig produktutveckling säkerställer att våra produkter och tjänster är av ständig betydelse för den medicinska professionen. BMJ Publishing Group Ltd (BMJPG) är den innovativa publiceringsavdelningen för British Medical Association (BMA) och är en av världens ledande inom medicinsk publicering. BMJ-gruppen kompletterar BMA: s verksamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.