Personalportal

fjärråtkomst

snabb Skrivbordsåtkomst
omedelbar åtkomst till ditt Metro-skrivbord, ingen klient behövs.

MetroView
tillåter valet mellan snabb åtkomst eller en nedladdning av hela klienten för upprepad åtkomst.

instruktioner för fjärråtkomst

Imprivata

Imprivata Guide

Webex Video Plugin

för förbättrad videokvalitet, installera på

psykolog licenskrav i Massachusetts

styrelsen för registrering för psykologer licenser Massachusetts psykologer (http://www.mass.gov/ocabr/licensee/dpl-boards/py/).

styrelsen för registrering erbjuder också hälso-och tjänsteleverantörscertifiering. Styrelsen noterar att medan yrkesverksamma ibland väljer licens utan certifiering, erbjuder denna status begränsade alternativ; det är tillämpligt på dem som inte tillhandahåller direkta …

en systematisk granskning och ekonomisk modell av effektiviteten och kostnadseffektiviteten hos metylfenidat, dexamfetamin och atomoxetin för behandling av hyperaktivitetsstörning hos barn och ungdomar

mål: För att bedöma den kliniska och kostnadseffektiviteten hos oral metylfenidathydroklorid( MPH), dexamfetaminsulfat (DEX) och atomoxetin (ATX) hos barn och ungdomar (<18 år) diagnostiserade med ADHD (inklusive hyperkinetisk störning).

datakällor: elektroniska databaser som täcker 1999-juli 2004 för MPH, 1997-juli 2004 …