FOCUS: Leidy Churchman

Amerykańska malarka Leidy Churchman prezentuje kilka ostatnich prac na tej wystawie FOCUS. Odwołując się do postmodernistycznej idei, że żaden temat nie jest zabroniony, obrazy Churchmana są szerokie i zróżnicowane, odzwierciedlając samą obfitość i obieg informacji wizualnej dzisiaj. Obrazy traktują w równym stopniu tematykę zwierząt, pejzaży, tematykę buddyzmu tybetańskiego, reklamy nieruchomości oraz przeróbki prac innych artystów, od Henriego Rousseau po Barbarę Kruger.

Churchman rozpoczyna obraz z zainteresowaniem poznaniem przedmiotów poprzez obserwację. Jak stwierdzili w wywiadzie dla magazynu Bomb: „uwielbiam element zaskoczenia, który pochodzi z zwracania uwagi. Zawsze można zobaczyć więcej. . . . Niespodzianką jest rzecz, czyli pomysł, który łączy się z malarstwem. Obraz ostatecznie przejmuje kontrolę. Jest potężniejsza od informacji.”Podejście churchmana jest ćwiczeniem w byciu obecnym i dokonywaniu oceny otaczającego świata. Fokus: Leidy Churchman będzie pierwszą muzealną wystawą artysty na południowym zachodzie.

Associate Curator Alison Hearst ’ s Exhibition essay.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.