Mario Avila

Mario jest dyrektorem założycielem Turner Family Center for Social Ventures na Uniwersytecie Vanderbilt, nowego centrum, które służy jako lider zasobów i myśli dla ludzi na całym uniwersytecie zainteresowanych połączeniem firm generujących przychody z celami wpływu społecznego. Ostatnio był dyrektorem generalnym …

klucz radiologiczny

przypadek 33

Prezentacja kliniczna

termin noworodek z niewydolnością oddechową po urodzeniu i płynem zabarwionym smołą.

obraz

rysunek 33A

obraz

rysunek 33B

wyniki badań radiologicznych

(rys. 33A) i boczne (rys. 33B) zdjęcia radiologiczne noworodka z zespołem aspiracji smółki ujawniają obustronnie połączoną wieloogniskową przestrzeń …