Tilgivelse-Forstå velsignelsen

her er en liste over leksjoner skrevet på forskjellige tidspunkter gjennom årene, og nå samlet inn i en serie som gir en dypere forståelse av evangeliets grunnleggende tema og hensikt, nemlig syndenes forlatelse. Trykk på en tittel ved siden av en pil i listen nedenfor.

Velg En Tittel Nedenfor…

➤ Ubegrenset Tilgivelse —Et Bibelstudium om Gud noen gang ville nekte å tilgi en som omvender seg og kommer til Ham Gjennom Kristus.

➤ Uforbeholden Tilgivelse-Hvilke forbehold bør vi ha om å tilgi urett? La oss undersøke noen vanlige reservasjoner.

➤ Den Utilgivelige Synd-Bibelen taler om en synd som aldri er tilgitt, men ikke om en utilgivelig synd.

➤ Blasfemi Mot Den Hellige Ånd – en leksjon om den såkalte uforgivelige synden.

➤ Hvis Gud Nektet-Diskuterer Hvorfor Gud ikke kan nekte noen som omvender seg og søker tilgivelse.

➤ Tre Typer Syndere —En Bibelleksjon som skiller syndere i tre typer. Hvilken type er du?

➤ Hva Tilgivelse Tar Bort – denne leksjonen hjelper Deg å forstå tilgivelse Fra Gud.

➤ Tilgivelse Og Herrens Nattverd-Diskuterer om Formålet Med Herrens Nattverd er å motta syndenes forlatelse som dåp.

➤ Hvis Vi Bekjenner Våre Synder-om syndens bekjennelse og full tilgivelse. Løftet om tilgivelse kommer med et bud. Budet kommer med et problem. Problemet kommer med en løsning. Leksjonen inneholder notater Om kristi fullkommenhet.

➤ Som Beklager – 13. februar 2008 var en historisk dag da Det Australske Parlamentet sa beklager til nasjonens aboriginale folk.

➤ Dåp og det greske Ordet » eis «—en ukomplisert studie av argumentet om det greske ordet εις-betyr det» for å motta «eller» fordi du har mottatt » i apostlenes gjerninger 2:38?

➤Når Blir Synder Vasket Bort? – Denne leksjonen står overfor spørsmålet, når blir synder vasket bort? I prosessen med konvertering, på hvilket punkt er man tilgitt? Vi ser På Hva Ananias sa i Apg 22:16.

➤ Tilgivelse I Gammeltestamentlig Tid – en studie av tilgivelse i Gammeltestamentlig tid frem Til Jesus døde. På hvilket grunnlag ble folk da tilgitt?

➤ Adams Knipe —i denne leksjonen ser vi På Naturen Av Adams synd, fordømmelse og tilgivelse. Ved første øyekast Virker Adams fall fra nåden grei å forstå. Likevel har folk svært forskjellige syn på det. Jeg håper denne leksjonen vil klargjøre Naturen og konsekvensene Av Adams feil og hans håp om tilgivelse.

➤ Jesus Tok Vår Plass – Hvorfor døde Jesus på korset reist på Golgata? Her er Hvorfor: Kristus, hvis liv var perfekt, tok din plass, siden livet ditt ikke var perfekt. Jesus døde en gang bare for å ta bort dine synder for å bringe Deg Til Gud.(1Peter 3:18)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.