Slik Utnytter Du Mangfold På Arbeidsplassen

Sist Oppdatert 22.januar 2021

Mangfold er ikke bare en forbigående trend eller et bedriftsord. Det er en viktig faktor som setter produktive og lønnsomme selskaper bortsett fra de som ignorerer dette avgjørende elementet i et vellykket bedriftsmiljø.

Bedrifter som setter pris på og feirer mangfold blant sine ansatte, finner at innovasjon er mer vanlig og produktivitetsgevinster er mer varige.

Bedriftsledere bør konsekvent vurdere nivåene av mangfold på arbeidsplassen. Dette inkluderer raser, etnisiteter, kjønn og bakgrunn. Dette arbeidet med å omfavne mangfold på arbeidsplassen vil skape et miljø der innovasjon, samarbeid og kreativitet kan trives.

nedenfor vil du lære mer om hvordan du kan omfavne mangfold på arbeidsplassen og høste de mange fordelene:

Innholdsfortegnelse

Erkjenner Et Gap Mellom Ledelse og Ansattes Oppfatninger Om Mangfold

 digital marketing company feirer prosjekt

digital markedsføring selskap feirer prosjekt

en grunn til at noen selskaper blir selvtilfreds er at de ikke klarer å innse at ledelse og ansatte vil ha forskjellige perspektiver på mangfold.

Ledelsen tror kanskje at de aktivt omfavner mangfold, men de ansatte kan ha noe annet å si. Derfor er det viktig for ledelsen å søke tilbakemelding fra ansatte – det holder alle på samme side.

som selskap ønsker du å forhindre den altfor vanlige frakoblingen mellom ansatt og ledelse når det gjelder mangfold på arbeidsplassen. Det bør være en prioritet, selv om mange ikke ser det på den måten.

dette kan gjøres ved å holde kommunikasjonen åpen til enhver tid. Utfør undersøkelser – disse kan være anonyme om nødvendig. Still spørsmål og fortell dem at døren din er åpen for forslag og tilbakemeldinger til enhver tid. Sørg for at de vet at problemet er viktig for deg.

Å Se Utover Tallene For Å Evaluere Ansattes Engasjement

Å Ha en viss prosentandel av ansatte som representerer ulike bakgrunner, raser, etnisiteter og kjønn er bare det første skrittet mot å prioritere mangfold i et selskap.

du må vurdere det faktiske engasjementet og inkluderingen av ansatte fra alle bakgrunner i alle aspekter av selskapets virksomhet. Dette er den virkelige nøkkelen til å utnytte mangfold på arbeidsplassen.

Ansattes engasjement er avgjørende for suksess for enhver organisasjon. Svært engasjerte ansatte er personlig og følelsesmessig investert i arbeidet de gjør. De bryr seg om resultater og de tar hensyn til hvordan det bidrar til selskapets oppdrag.

En måte å engasjere alle ansatte på er å identifisere og fikse eventuelle kommunikasjonsbarrierer som kan holde noen mennesker tilbake. Hull i kommunikasjon kan hindre folk fra å delta meningsfullt i sitt arbeid og forstå tilbakemeldinger.

Å Anerkjenne og omfavne kulturelle forskjeller i kommunikasjonsstiler er en viktig del av å oppmuntre ansatte til å lene seg på jobben.

Etablering Av En Kultur For Oppbevaring Av Ansatte

 Arbeider inne i et bedriftskontor

Arbeidstaker inne i et bedriftsfirma kontor

folk legger merke til når deres jevnaldrende eller veiledere forlater selskapet, spesielt når ansattes omsetning er høy. Dette kan ha en negativ innvirkning på moralen og kan føre til at ansatte skifter fokus. De vil være mer tilbøyelige til å forfølge andre karrieremuligheter i stedet for å fokusere på deres forpliktelse til organisasjonen.

dette gjelder spesielt hvis ansatte med ulik bakgrunn ikke klarer å se en fremtid for seg selv i selskapet. Mangel på mangfold i bedriftsledelse sender en melding til noen om at fremgang ikke vil være tilgjengelig for dem. Dette vil også få dem til å se andre steder.

vær bevisst på å fremme ansatte med ulik bakgrunn til lederskap i selskapet. Dette kommuniserer til alle at det er mange muligheter for oppadgående mobilitet.

når dette skjer, vil ansatte med ulik bakgrunn modellere mønstrene til ledere i eget selskap som steg i gradene og ser på dem som potensielle mentorer.

i tillegg til å forbedre den generelle medarbeidertilfredsheten og produktiviteten, kan det å redusere de ansattes omsetning hjelpe et selskaps bunnlinje. Forbedre ansattes oppbevaring priser betyr at bedrifter har lavere administrative kostnader og færre menneskelige ressurs problemer å håndtere.

det gjør det også mulig for ansatte og ledelse å holde fokus på sine prosjekter i stedet for å bruke tid på å rekruttere og trene nye ansatte for å erstatte de som forlot.

Å Gjøre Muligheter For Ansatte Å Koble

for å få mest mulig ut av det kreative potensialet på din mangfoldige arbeidsplass, trenger ansatte muligheter til å engasjere seg og samhandle med hverandre. Å bringe ulike avdelinger sammen til tider sikrer at alle på arbeidsplassen opplever fordelene ved å samarbeide.

Å Innlemme en kort teambyggingsaktivitet i bedriftsmøter er et godt sted å starte. For eksempel kan du få alle til å fullføre en historie.

en annen måte for ansatte å sette pris på mangfoldet på arbeidsplassen, er å skape interessegrupper for ansatte med lignende bakgrunn.

dette viser at bedriftsledere støtter tiltak for å omfavne ansatte med alle bakgrunner. Det forteller dem også at deres unike evner og perspektiver er verdifulle for arbeidsplassen.

til Slutt gir Det dem mulighet til å omfavne sin unikhet og gir et komfortabelt miljø for dem å diskutere utfordringer og navigere kulturelle forskjeller.

Bunnlinjen Om Å Omfavne Mangfold på Arbeidsplassen

 to kvinner diskuterer selskapets retningslinjer

to kvinner som diskuterer selskapets retningslinjer

Selskaper kan utnytte det fulle potensialet i arbeidsstyrken ved å fremme mangfold. Å tiltrekke og beholde ansatte med ulik bakgrunn er bare første skritt i å bygge og styrke en mangfoldig arbeidsstyrke.

en forpliktelse til å skape en mangfoldig arbeidsplass og omfavne forskjeller er et pågående prosjekt som krever konsekvente vurderinger av selskapets fremgang.

Bedriftsledere må aktivt skape muligheter for ansatte med ulik bakgrunn til å klatre på bedriftsstigen og delta i alle aspekter av selskapets drift.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.