Regular Articlemåling Nivåer Av Tillit☆,☆☆

College student respondenter involvert i romantiske forhold (N= 445) utfylte spørreskjemaer som inneholder tiltak av tillit og relaterte konstruksjoner. Analyser fokuserte på to sett med problemer. Den første handlet om gyldigheten Av Trust Inventory, et innovativt selvrapportmål som deler tillit i separate domener, inkludert (a) spesifikke forholdspartnere, Kalt Partner Trust; (b) familie og venner, kalt Network Trust; og (c) folk-generelt, kalt Generalisert Tillit. Det andre settet av problemer involverte flere tidligere ubesvarte spørsmål avledet fra tillitslitteraturen, spesielt: (a) sammenlignbarheten av konkurrerende tiltak av tillit, (b) konvergensen mellom tillit til bestemte mennesker vs tillit til menneskets natur, og (c) om tillit er nærmere knyttet til ens personlighet eller følelser eller til kvaliteten på ens relasjoner. Resultatene støttet generelt gyldigheten Av Trust Inventory og dens trepartsdeling av typer tillit, inkludert det nye konseptet Network Trust. I tillegg var ulike tiltak av tillit moderat til sterkt sammenhengende. Resultatene støttet imidlertid også skillet mellom relasjonell tillit (tillit til relasjonspartnere) og global tillit (tillit til menneskets natur). Tiltak av relasjonell tillit var betydelig sterkere knyttet til forholdet kvalitet og engasjement, mens tiltak av global tillit var litt sterkere knyttet til indekser av personlighet og følelser. Denne siste forskjellen var ikke signifikant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.