Personalportal

Ekstern Tilgang

Rask Desktop Access
Umiddelbar tilgang Til Metro desktop, ingen klient nødvendig.

MetroView
Tillater valget mellom rask tilgang eller en nedlasting av hele klienten for gjentatt tilgang.

Fjerntilgang Instruksjoner

Imprivata

Imprivata Guide

Webex Video Plugin

for bedre videokvalitet, kan

Psykolog Lisens Krav I Massachusetts

Styret For Registrering For Psykologer lisenser Massachusetts psykologer (http://www.mass.gov/ocabr/licensee/dpl-boards/py/).

Styret For Registrering tilbyr også helse tjenesteleverandør sertifisering. Styret bemerker at mens fagfolk av og til velger lisens uten sertifisering, tilbyr denne statusen begrensede alternativer; den gjelder for de som ikke …

en systematisk oversikt Og økonomisk modell for effekt og kostnadseffektivitet av metylfenidat, deksamfetamin og atomoksetin for behandling av adhd hos barn og ungdom

Mål: For å vurdere klinisk og kostnadseffektivitet av oralt metylfenidathydroklorid (MPH), deksamfetaminesulfat (DEX) og atomoksetin (atx) hos barn og ungdom (<18 år) diagnostisert med adhd (INKLUDERT hyperkinetisk lidelse).

datakilder: Elektroniske databaser som dekker 1999-juli 2004 FOR MPH, 1997-juli 2004 FOR …