NEBRASKA törvényhozás

42-353.

panasz; tartalom.

a 42-347-42-381.szakaszokban előírt beadványokat a 25-801.01. szakaszban kihirdetett polgári peres eljárásokra vonatkozó szabályok szabályozzák. A panasz a következőket tartalmazza:

(1) A felperes és ügyvédje neve és címe,kivéve, ha a felperes, aki biztonsági aggályok miatt nem nyilvános helyen él, csak a lakóhelye szerinti megyét és államot köteles nyilvánosságra hozni, és ilyen esetben alternatív címet kell megadnia az értesítés postázására;

(2) Az alperes neve és címe, amennyiben ismert;

(3) a házasságkötés időpontja és helye;

(4) minden olyan gyermek nevét és születési évét, akinek a gyámsága vagy jóléte érintheti az eljárást, valamint azt, hogy (a) kidolgozták-e a szülői törvényben előírt szülői tervet,és (b) a gyermekfelügyelet, a szülői idő, a látogatás vagy más hozzáférés vagy a gyermektartásdíj vitatott kérdés-e;

(5) Ha a felperes fél a házasság felbontására irányuló bármely más folyamatban lévő keresetben, különválás, vagy a házasság felbontása, nyilatkozat arról, hogy az ilyen kereset folyamatban van;

(6) hivatkozás az eljárásban részt vevő bármely féllel kapcsolatban meglévő távoltartási végzésekre, védelmi rendelkezésekre vagy bűnügyi kapcsolattartási végzésekre;

(7) nyilatkozat A felperes által kért mentességről, beleértve a felügyeleti jog, a vagyon és a támogatási jogok kiigazítását; és

(8) azon állítás, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megszakadt, ha a panasz házasság felbontására irányul, vagy azon állítás, hogy a két jogszerűen házas személy ezt követően külön és külön él, ha a panasz különválásra irányul.

kereszthivatkozások

  • panasz, beleértve azt is, hogy a megyei vagy kerületi bíróság tárgyalja-e, lásd a 25-2740.szakaszt.
  • szülői törvény, lásd a 43-2920.

Megjegyzések

  • egy másik kereset puszta függése nem feltétlenül követeli meg ipso facto a felszólaló fenntartását és a második kereset elutasítását. Molnár kontra Molnár, 213 Neb. 219, 328 N. W. 2d 210 (1982).

  • ha a házasság felbontására irányuló kérelmet olyan nő leánykori nevén nyújtották be, aki soha nem vette fel férje vezetéknevét, és a felek egyébként jogosultak voltak a feloszlatási rendeletre, hiba volt, hogy az elsőfokú bíróság megtagadta a rendelet Feleség leánykori nevére történő bejegyzését. Simmons kontra O ‘ Brien, 201 Neb. 778, 272 N. W. 2d 273 (1978).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.