Anteeksianto-siunauksen ymmärtäminen

tässä on lista opetuksista, jotka on kirjoitettu eri aikoina vuosien varrella ja koottu nyt sarjaksi, joka tarjoaa syvempää ymmärrystä evankeliumin perusteemasta ja tarkoituksesta, nimittäin syntien anteeksiannosta. Napauta alla olevan luettelon nuolen vieressä olevaa otsikkoa.

valitse otsikko alta…

➤ rajoittamaton Anteeksianto —Raamatuntutkistelu siitä, kieltäytyisikö Jumala koskaan antamasta anteeksi sellaiselle, joka katuu ja tulee hänen luokseen Kristuksen kautta.

➤ varaukseton Anteeksianto —mitä varauksia vääryyksien anteeksi antamiseen tulisi suhtautua? Tarkastellaanpa joitakin yleisiä varauksia.

➤ anteeksiantamaton synti-Raamattu puhuu synnistä, jota ei koskaan anneta anteeksi, mutta ei anteeksiantamattomasta synnistä.

○ jumalanpilkka Pyhää Henkeä vastaan-Oppitunti niin sanotusta anteeksiantamattomasta synnistä.

➤ jos Jumala kieltäytyi-käsittelee sitä, miksi Jumala ei voi kieltäytyä kenestäkään, joka katuu ja etsii anteeksiantoa.

➤ kolme syntisten lajia —Raamatun opetus, joka erottaa syntiset kolmeen tyyppiin. Mitä lajia sinä olet?

➤ mitä Anteeksianto Vie-tämä opetus auttaa sinua ymmärtämään Jumalalta tulevaa anteeksiantoa.

➤ Anteeksianto ja Herran ehtoollinen-käsittelee sitä, onko Herran ehtoollisen tarkoitus saada syntien anteeksianto kuten kaste.

➤ jos tunnustamme syntimme – synnin tunnustamisesta ja täydestä anteeksiannosta. Anteeksiannon lupaus tulee käskyn mukana. Käskyn mukana tulee ongelma. Ongelmaan on ratkaisu. Opetus sisältää huomautuksia Kristuksen täydellisyydestä.

○ sorry – 13. helmikuuta 2008 oli historiallinen päivä, jolloin Australian parlamentti pyysi anteeksi maan aboriginaaleilta.

➤ kaste ja kreikan sana ” eis ”—mutkaton tutkimus kreikan sanaa εις koskevasta väitteestä-merkitseekö se Apostolien tekojen 2:38: ssa” saadakseen ”vai” koska olet saanut”?

➤Milloin Synnit Pestään Pois? – Tämä opetus kohtaa kysymyksen: Milloin synnit pestään pois? Missä vaiheessa käännytystä annetaan anteeksi? Tarkastelemme sitä, mitä Ananias sanoi Apostolien tekojen 22:16: ssa.

➤ Anteeksianto Vanhan testamentin aikoina – tutkimus anteeksiannosta Vanhan testamentin aikoina aina Jeesuksen kuolemaan saakka. Millä perusteella ihmisille annettiin silloin anteeksi?

➤ Aadamin ahdinko-tässä oppitunnissa tarkastelemme Aadamin synnin, tuomion ja anteeksiannon luonnetta. Ensi näkemältä Aadamin luopuminen armosta näyttää selvältä ymmärtää. Silti ihmisillä on siitä hyvin erilaisia näkemyksiä. Toivon tämän oppitunnin selventävän Adamin erehdyksen luonnetta ja seurauksia sekä hänen toivettaan anteeksiannosta.

➤ Jeesus otti paikkamme-Miksi Jeesus kuoli Golgatalle pystytetyllä ristillä? Kristus, jonka elämä oli täydellistä, otti paikkasi, koska elämäsi ei ollut täydellistä. Jeesus kuoli yhden kerran vain ottaakseen pois syntisi tuodakseen sinut Jumalan luo.(1peteri 3:18)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.