zaměření: Leidy Churchman

americký malíř Leidy Churchman představuje několik nedávných prací pro tuto výstavu FOCUS. Vychází z postmoderní myšlenky, že žádný předmět není zakázán, churchmanovy obrazy jsou široké a rozmanité, což odráží naprostou hojnost a oběh vizuálních informací dnes. Obrazy se zabývají tématy zvířat, krajinami, tématy tibetského buddhismu, reklamami na nemovitosti a remaky děl jiných umělců, od Henriho Rousseaua po Barbaru Krugerovou.

Churchman začíná obraz se zájmem o důvěrné poznání předmětů pozorováním. Jak uvedli v rozhovoru pro časopis Bomb, “ miluji překvapivý prvek, který vychází z pozornosti.“. Tam je vždy více vidět. . . . Překvapení pochází z věci, nebo nápad, splynutí s malbou. Obraz nakonec přebírá. Je silnější než informace.“Churchmanův přístup je cvičením v přítomnosti a zhodnocení okolního světa. Zaměření: Leidy Churchman bude první uměleckou muzejní výstavou na jihozápadě.

výstavní esej přidružené kurátorky Alison Hearstové.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.