Office ofInformation Technology

Cíl 2: Leverage Data

zvýšit přístup, použitelnost, bezpečnost a využití datových zdrojů k pokroku výzkumu a rozhodování.

zdůvodnění:

Data jsou klíčovou složkou pro budoucí učení, výzkum a rozhodování. Data musí být snadno přístupná rozmanité komunitě uživatelů, aby se posílily všechny aspekty univerzitní mise. Nástroje pro analýzu, sdílení a vizualizaci zvýší zážitek a úspěch všech uživatelů. Jako neocenitelný zdroj musí být data bezpečná, zjistitelná a zachována, aby se usnadnila odpovídající dostupnost.

strategie:

2.1 poskytují robustní cyberinfrastrukturu pro správu dat.

poskytnout software, dostatečné úložiště a výpočetní kapacity pro rozsah současných i vznikajících potřeb areálu. Vytvořit zásady pro ukládání, Kaplan, zachovat, spolknout, chránit, přístup a nakládat s daty napříč datovými životními cykly.

2.2 nasadit nástroje pro analýzu dat.

řešit různé univerzitní akademické, výzkumné a obchodní potřeby. Poskytnout zúčastněným stranám vhodné nástroje pro školení, poradenství a analýzu, aby rozpoznaly a získaly užitečná propojení z dostupných údajů.

2.3 dosáhnout uznávaného vedení v rozhodování založeném na datech.

sdílejte osvědčené postupy a nové přístupy v analytice, interně i externě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.