Dopis mé dceři-od dospívající matky

Jmenuji se Deborah Kponkpongli, jsem 19letá matka z Bole v Ghaně a chci se vrátit do školy. Chci také zajistit, aby moje dcera zůstala ve škole, aby dosáhla svých cílů. Doufám, že další dívky, které opustily školu kvůli těhotenství dospívajících, budou pokračovat ve vzdělávání.

napsal jsem krátký dopis své 13měsíční dceři:

drahé dítě,

otěhotněla jsem, protože jsem neměla informace o antikoncepci nebo o tom, jak se chránit. Byl jsem rozptýlený a nezaměřoval jsem se na své vzdělání.

byl jsem na střední škole a chystal jsem se napsat zkoušku ze základního vzdělání. Mým cílem bylo stát se zdravotní sestrou, ale kvůli těhotenství jsem odešla.

jsem rád, že jste dívka. Možná se staneš zdravotní sestrou, kterou bych nemohl být já. Nechci, abys šel v mých šlépějích. Chci, abys dokončil školu.

doufejme, že budou k dispozici dostatečné informace o sexuálním a reprodukčním zdraví, aby dívky mohly činit informovaná rozhodnutí.

ale mé dítě, chci, abyste se zaměřili na své vzdělání a v budoucnu se stali prominentní ženou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.